3 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Victor Giers c4ebc92d0b link aktualisiert преди 2 години
  Victor Giers 27d663f718 „Schriftliche Reflexion.md“ ändern преди 2 години
  Victor Giers 94eb0e0298 reupload преди 2 години