Преглед на файлове

added preview gif

master
Victor Giers преди 7 години
родител
ревизия
2a43e44290
променени са 2 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 0 реда
  1. Двоични данни
      assets/prev.gif
  2. 7
    0
      data/save.gse

Двоични данни
assets/prev.gif Целия файл


+ 7
- 0
data/save.gse Целия файл

@@ -0,0 +1,7 @@
0
/home/giers/Dokumente/GitHub/gse/example_animation/idle
/home/giers/Dokumente/GitHub/gse/example_animation/action
1818.2561
1731.6088
386.12097
287.49582

Loading…
Отказ
Запис