5 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Victor Giers 6af7f10a25 remove terms.png преди 4 години
  Victor Giers f972632e90 „README.md“ ändern преди 4 години
  Victor Giers da929d54ac Merge branch 'master' of https://giers10.uber.space/giers10/pronoia преди 4 години
  Victor Giers eb7fb88938 Initial commit преди 4 години
  Victor Giers e16e5c0637 Initial commit преди 4 години